PUSAT KARIER (CAREER DEVELOPMENT CENTER)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Thursday, 06 Oct 2022

Login Survey Pengguna Lulusan

Selamat datang pengguna lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi Survey Pengguna Lulusan ini.


Silakan mengisi email Anda terlebih dahulu